Inštalácia/Installation

Obchodná na Obchodnej v Galérii Satelit

 

Obchodná na Obchodnej vizualizácia TV-obrazoviek pre Obchodnú ulicu

 

A skutočná Obchodná na Obchodnej vo výkladoch č. 24, 24,53, 43, 19 a 25. 27.10.- 22.11.2015
 

Možná inštalácia slideshows v TV-obrazovkách vytvárajúca fiktívnu ulicu Obchodná